Categories
Uncategorized

தமிழ் காப்பியங்கள் – விக்கிமூலம்

தமிழ் காப்பியங்கள்:

1. ஐம்பெரும் காப்பியங்கள்

2. ஐஞ்சிறுங்காப்பியங்கள்

3. சைவ காப்பியங்கள்

4. வைணவக் காப்பியங்கள்

5. சமண காப்பியங்கள்

 

**ஐம்பெரும் காப்பியங்கள்**

1. சிலப்பதிகாரம்

2. மணிமேகலை

3. சீவக சிந்தாமணி

4. வளையாபதி

5. குண்டலகேசி

 

**ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்**

1. நாககுமார காவியம்

2. உதயகுமார காவியம்

3. யசோதர காவியம்

4. நீலகேசி

5. சூளாமணி

 

**சைவ காப்பியங்கள்**

1. பெரியபுராணம்

2. திருவிளையாடல் புராணம்

3. சுந்தரபாண்டியம்

4. கடம்பவன புராணம்

5. திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடல் புராணம் 

 

**வைணவக் காப்பியங்கள்**

1. கம்பராமாயணம்

2. வில்லி பாரதம்

3. பாரத வெண்பா

4. அரங்கநாதர் பாரதம்

 

**சமண காப்பியங்கள்**

1. சீவக சிந்தாமணி

2. வளையாபதி

3. நீலகேசி

4. பெருங்கதை

5. யசோதர காவியம்

6. நாககுமார காவியம்

7. உதயகுமார காவியம்

8. சூளாமணி

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *